Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Succeshistorier
Et par eksempler på, hvordan Cales produkter og tjenesteydelser har skabt værdifulde løsninger.

Uovervågede gebyrsystemer i afsides områder

Efter at have drevet Cale-parkeringsterminaler med succes flere steder på landet på tværs af hele Kent, har Kent Amtsråd installeret MP 104-terminaler på yderligere fire steder i den vestlige del af Kent: Teston Bridge Picnic-stedet, Manor Park Country Park, Trosley Country Park og Lullingstone Country Park.

Cales alternativ til "ærlighedskasser"

Før i tiden blev parkeringsgebyrer opkrævet via et "ærlighedskassesystem" suppleret med sæsonbestemte tilsynsførende medarbejdere på parkeringspladsen i spidsbelastningsperioderne. Dette blev imidlertid ikke anset for at være tilfredsstillende, da mange indtægter mentes at være gået tabt ved at besøgende ikke betalte til "ærlighedskassen", og opsynsmedarbejderne på parkeringspladsen havde travlt med at opkræve penge, og forårsagede også af og til trafikpropper ved indgangene til parkeringspladsen.

Minimale køer

Det blev besluttet, at installationen af parkeringsterminaler ville være en langt mere effektiv metode til opkrævning af parkeringsgebyrer. Cale-parkeringsterminaler er nemme og hurtige at anvende for bilisten, hvilket holder køen på et minimum. Det blev også forudset, at der ville være langt større overholdelse, hvor besøgende betalte for deres parkering, hvilket ville resultere i vigtige og værdifulde indtægter, som kunne bidrage til udgifterne til vedligeholdelse og forbedring af faciliteterne på stederne. Da terminalerne nu opkræver parkeringsgebyrer, kan den tid, der tidligere blev anvendt på at opkræve penge, nu bedre anvendes til at udføre andre nyttige opgaver.

Soldrevet

Da nogle af terminalerne lejlighedsvis har dårlig eksponering for sollys kombineret med meget høje brugsniveauer, blev det besluttet, at en løsning kunne være at levere terminaler, der kunne køre på solenergi, men som også kunne strømforsynes af lysnettet, når det er nødvendigt.

Når mennesker ikke er pålidelige, er Cale-terminaler det

Cale-terminaler er også ideelle til relativt fjerntliggende landdistrikter, da de har dokumenterede resultater for at være pålidelige. Da Cale-terminaler som standard er fremstillet af rustfrit stål, bevarer de ligeledes et pænt udseende i mange år og leverer forbedret modstandsdygtighed over for korrosion og hærværk.